Washington
Login


Logo
Last 16
1 Dubmire WMC v -- Bye -- ()
2 Burnside Club v -- Bye -- ()
3 Cheema's v -- Bye -- ()
4 The Wheelhouse v Gardeners Club (Wheelhouse) 24()20:15Thu 24th Feb
5 Philadelphia CC v Glendale WMC (Philadelphia) 40()20:15Thu 24th Feb
6 North Biddick Club v -- Bye -- ()
7 Hogans v -- Bye -- ()
8 The Wessington v Washington Celtic Club (Wessington) 34()20:15Thu 24th Feb
Quarter-Finals
1 Dubmire WMC v Burnside Club ()
2 Cheema's v The Wheelhouse ()
3 Glendale WMC v North Biddick Club ()
4 Hogans v The Wessington ()
Semi-Finals
1 ---------- v ---------- ()
2 ---------- v ---------- ()
Final
1 ---------- v ---------- ()