Washington
Login


Logo
Last 16
1 North Biddick Club v Glendale 66 (North Biddick) 00(1)20:15Thu 30th Mar
2 The Wheelhouse v -- Bye -- ()
3 Glendale WMC v -- Bye -- ()
4 Houghton Comrades v Philadelphia CC (Houghton Comrades) 00(2)20:15Thu 30th Mar
5 Washington Celtic Club v Belmont Club (Washington Celtic Club) 00(3)20:15Thu 30th Mar
6 Cheema's v Hetton Social Club (Cheema's) 00(4)20:15Thu 30th Mar
7 The Wessington v -- Bye -- ()
8 Burnside Club v -- Bye -- ()
Quarter-Finals
1 ---------- v ---------- ()
2 ---------- v ---------- ()
3 ---------- v ---------- ()
4 ---------- v ---------- ()
Semi-Finals
1 ---------- v ---------- ()
2 ---------- v ---------- ()
Final
1 ---------- v ---------- ()