Ashfield
Login


Logo
Last 16
1 Urban v -- Bye -- ()
2 Coronation v -- Bye -- ()
3 White Swan v -- Bye -- ()
4 Corner Pin v -- Bye -- ()
5 Unwin A v -- Bye -- ()
6 Towers v -- Bye -- ()
7 Forest Tavern Anne's v Triple 'S' (Forest Tavern Annesley) 36()20:15Thu 16th May
8 Travellers Rest v Brierley G.C. (Travellers Rest) 54()20:15Thu 16th May
Quarter-Finals
1 Urban v Coronation (Urban Social Club) 00(3)20:15Thu 4th Jul
2 White Swan v Corner Pin (The White Swan) 00(4)20:15Thu 4th Jul
3 Unwin A v Towers (Unwin Social Club) 00(5)20:15Thu 4th Jul
4 Forest Tavern Anne's v Brierley G.C. (Forest Tavern Annesley) 00(1)20:15Thu 4th Jul
Semi-Finals
1 ---------- v ---------- ()
2 ---------- v ---------- ()
Final
1 ---------- v ---------- ()